Özet Gönderimi


Bildirileri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildiri özetleri, uluslararası konferans sistemi easychair linki üzerinden gönderilecektir. Easychair sistemi kullanılmadan gönderilen özetler kabul edilmeyecektir. Bildirinizin özetini gönderebilmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız:

https://easychair.org/conferences/?conf=icmde20200

Konferansın dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiri özetlerinin Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Kabul edilen özetler, bildiri özetleri kitabında basılacaktır.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Başvurular, çalışmada ele aldığınız  amacı ve izlediğiniz metodolojinizi belirten 500 kelimeyi geçmemelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiri özetleri; Konferans Bilim Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından, çift kör hakem incelemesi yöntemiyle değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine e-posta ile gönderilecektir.

Sözlü Bildiriler

Sözlü bildiri sunum süresi, 15 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.

Poster Bildiriler

Poster bildiriler e-poster olarak yayımlanacaktır. Bildirilerin JPG çalışmalarını, dosyanın adını poster numaranız olarak kaydederek (örn; P-001.jpg) icmde@deu.edu.tr  e-posta adresine gönderiniz.

Konferans Yayınları

Gönderilen bildiriler arasından seçilenlerin, CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING tarafından basılacak kitapta yayınlanması planlanmaktadır. Konferanstan sonra, kitap ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Göç konulu özel sayısında yayınlanmak üzere seçilen bildirilerin tam metinleri, yayın aşamasından önce talep edilecektir. Yayın kriterleri daha sonra açıklanacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde GÖÇ konulu konferans özel sayısı yayınlanacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergi olup, ilk yayınını 1999 yılında yapmıştır. Derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde iktisat, ekonometri, hukuk, psikoloji, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials Directory, EBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergi, 2010 yılından itibaren elektronik ortamda da yayımlanmaya başlamıştır.

“Açık erişimli” olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Makaleler, Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanabilecektir.

Yazarlar için diğer bilgilere, dergi sayfasından erişilebilir: http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/dergi.htm